Om oss

Christer Edman

Karriär och välbefinnande coach

Jag jobbar som karriär-, livsstils- och hälsocoach med alkohol- och drogmissbrukare, ex. kriminella och utsatta för övergrepp. Tidigare yrkesroller har bl a varit jobbcoach och handledare samt skyddsombud på Lernia. Erfarenhet som projektledare på IBM och verksamhetsutvecklare på Ericsson.  
 
Målet med verksamheten är att coacha och inspirera människor att använda sina erfarenheter och kompetenser samt bygga på med verktyg så att de kan gå vidare i sin karriär, må bättre och bli produktivare i det dagliga arbetet.
 
Eftersom coachningen består av att hantera klienter med konfidentiella uppgifter har jag valt att certifiera mig som professionell coach, PCC enligt International Coaching Federation, ICF. Det innebär att jag följer ICF´s Etiska riktlinjer, ”ICF Code of Ethics”.

För att fylla behovet av behandlande samtal och inte bara coachande som klienterna har utbildar jag mig också till Socialpedagog. Kommer kunna ha behandlade samtal och pedagogisk stöd att ge våra klienter i en nära framtid. Det är också för att arbeta förebyggande och bidra till att utveckla arbetet för de som möter klienterna som jag coachar.
 
Som person drivs jag av en nyfikenhet på framtiden och arbetar för lösningar som skapar tillväxt och utveckling. Coachingen utgår från klienterna och deras behov så att de når resultat. Det är min motivation och gör mig nöjd. 
 
”Med 100% engagemang och nyfikenhet inför framtiden inspirerar Christer till nya unika möjligheter”. Sammanfattning av 12 chefer, arbetskollegor och kunder under åren som projektledare och egenföretagare.

Christer Coach är ett varumärke och företaget heter Creman Innovation
 Företaget innehar F-skattesedel