Tjänster

Affärsidé

Coacha grupper och individer i karriärutveckling, jobbsökning eller livsstilsförändring samt föreläsa och hålla workshops. Socialt arbete för de med missbruk, kriminalitet och utsatthet av olika slag och konsultverksamhet för att utveckla organisationer inom socialt arbete.

Gruppcoachning

Gruppcoachning är att arbeta tillsammans mot ett specifikt mål. Det är mycket viktigt att få målet tydliggjort och att alla som är inblandade vet vad syftet är med coachningen. 

Vi använder olika metoder och verktyg men de mest värdefulla är personerna som finns i gruppen. Det är väldigt kraftfullt med gruppcoachning när arbetsroller och ansvar är otydliga eller utmaningar finns inom ett företag eller en organisation i samband med omorganisationer och förändringar.

Gruppcoachning är ett positivt sätt att arbeta för att nå resultat och allt går att förbättra och utveckla. Bli inte förvånad om du kommer att se en positiv förändring i tankesättet hos deltagarna som deltar i coachningen.

Coachningen bygger på deltagarnas egna erfarenheter, styrkor och talanger som vi använder för att nå resultat.

Jag har gjort det i Argentina och Sverige i samarbete med min handledare på eMindSetlab. Det var också vanligt när jag coachade internationella team som projektledare och teamledare på IBM och affärsutvecklare på Ericsson.

Deltagarna har möjlighet att ställa frågor via e-post eller sociala medier för att kunna arbeta med de aktiviteter de får i slutet av varje session. Det tillkommer ingen extra kosnad!

Individuell Coachning

I den individuella coachningen fokuserar vi på karriär, livsstil och välmående. En mix eller något av de nämnda coachningsämnena och det beror på dina behov och vad du vill uppnå.

Vi börjar med att tydliggöra ditt mål med coachningen och tiden kan vara allt från ett pass till flera beroende på ditt behov. Du kommer att få en uppskattning av antal pass för coachningen och ett vanligt antal pass är 5 gånger under 3 månader.

Coachningen baseras på dina erfarenheter, styrkor och talanger som vi använder för att nå resultat.

Karriärcoachningen kan innefatta samarbete med rekryterare som söker personal och medarbetare förutom vad du själv kan göra för att förbättra din egen kompetensutveckling.

Du har alltid möjlighet att ställa frågor via e-post eller sociala medier relaterade till de aktiviteter du arbetar med vid varje session och mål till nästa coachtillfälle. Det tillkommer ingen extra kostnad!

Föreläsningar - Workshops

Om du vill förbättra kommunikationen och samarbetet inom organisationen eller har andra utmaningar som behöver lyftas fram kan det vara användbart med en föreläsning – workshop.

Jag föreläser och håller workshops för alla typer av organisationer och människor. Det viktigaste är att du har ett tydligt syfte och mål med föreläsningen – workshopen.

Det finns inga gränser och vi börjar med ett möte för att bestämma vad du vill uppnå och se om jag ska göra det eller någon av mina samarbetspartners. Mina kunders och klienters tillfredsställelse är det viktigaste.

Mina erfarenheter de senaste åren är relaterade till att coacha interner i fängelser, t ex. alkohol-, drogmissbrukare och ex. kriminella, avhoppare, våldsutsatta kvinnor och arbetssökande. Har även erfarenhet från att coacha företag, chefer och affärsmän som vill byta karriär och börja med något nytt.